Το VIRTI αναπτύσσεται από μια κοινοπραξία οργανισμών κατάρτισης και εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη

Greta du Velay (Γαλλία)

Ο οργανισμός Greta du Velay είναι ένας δημόσιος οργανισμός κατάρτισης, υπό την αιγίδα του Lycée C. et A. Dupuy και συγκεντρώνει 21 εκπαιδευτικά ιδρύματα από το Υπουργείο Παιδείας (15 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 6 λύκεια και κολέγια). Ο συγκεκριμένος οργανισμός είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 από το 1998, που είναι διαθέσιμο από το 1974. Απασχολεί 4 συμβούλους κατάρτισης και 40 εκπαιδευτές, εκπαιδεύοντας 2000-2500 μαθητές. Δραστηριοποιείται στο Velay, στα νότια της περιοχής Auvergne-Rhône-Alpes. Μεταξύ των διαφόρων μαθημάτων που παρέχονται για την προετοιμασία ειδικευμένων εργαζομένων για εταιρείες, ο οργανισμός Greta du Velay προετοιμάζει τους κρατούμενους στο τοπικό σωφρονιστικό ίδρυμα για να γίνουν μάγειρες και να λάβουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας, δηλαδή το εθνικό δίπλωμα αναφοράς σε αυτόν τον τομέα. Η συγκεκριμένη δράση επιτυγχάνεται χάριν στην συνεργασία με τις αρχές των ιδρυμάτων για τη διεύρυνση της προσφοράς κατάρτισης στον κατασκευαστικό τομέα.

Επικοινωνία: Pierre L. Carrolaggi

CIRE, Center d’Iniciatives per a la Reinserció (Ισπανία)

Το CIRE είναι ένας δημόσιος φορέας που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Generalitat de Catalunya. Διαχειρίζεται την κοινωνικο-εργασιακή επανένταξη των κρατουμένων προσφέροντας επαγγελματική κατάρτιση και αποδοτική παραγωγική εργασία στα σωφρονιστικά ιδρύματα με έμπρακτη υποστήριξη στην αναζήτηση εργασίας μετά την αποφυλάκιση. Ο κύριος στόχος του CIRE είναι να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε άτομα που εκτίουν την ποινή τους. Το CIRE εκπαιδεύει περισσότερους από 3.000 κρατούμενους σε επαγγέλματα που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η επαγγελματική κατάρτιση έχει τριπλό στόχο:

• Ανάπτυξη της απασχολησιμότητας των ατόμων που εκτίουν την ποινή φυλάκιση τους.

• Ενίσχυση των προσόντων, των δεξιοτήτων και του επαγγελματικού προφίλ των κρατουμένων.

• Απόκτηση επαγγελματικής κατάρτισης, βασικής και ειδικής εκπαίδευσης ώστε να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία στην καταλανική αγορά.

Το CIRE παρέχει εργασία σε κρατούμενους σωφρονιστικών ιδρυμάτων και εκπαιδευτικών κέντρων στην Καταλονία στα 70 του εργαστήρια (ξυλουργικές εργασίες, εργαστήρια εκτύπωσης, χειρισμού και συναρμολόγησης, στα είδη ρουχισμού ή ως κλειδαράδες) σε συνεργασία με 150 εταιρείες. Εκτός από τα συμβατικά εργαστήρια παραγωγής, το CIRE δημιούργησε έναν νέο τρόπο απασχόλησης κρατουμένων σε υπηρεσίες που έχουν μεγάλη ζήτηση από την αγορά εργασίας και επίσης σε άλλες βασικές θέσεις εργασίας για την έκρυθμη λειτουργία των φυλακών, όπως στη κουζίνα, στο πλυντήριο, στο κατάστημα και στις βοηθητικές υπηρεσίες. Οι υπό δοκιμασία κρατούμενοι έχουν την ευκαιρία να εργαστούν εκτός φυλακής σε επαγγέλματα με μεγάλη ζήτηση στην αγόρα εργασίας ( π.χ. υδραυλικά , βάψιμο κτηρίων, ηλεκτρολογικές εργασίες, καθαρισμός δημόσιων και ιδιωτικών χώρων, πρόληψη πυρκαγιών σε δασικές περιοχές κ.α.) που έχει την ευθύνη η συγκεκριμένη υπηρεσία του CIRE.

Το Τμήμα Ένταξης είναι το τελευταίο στάδιο στη διαδικασία επανένταξης του οργανισμού CIRE, απευθύνεται σε άτομα που πρόκειται να εκτίσουν την ποινή τους και παρακολουθούν ενεργά τις ευκαιρίες κατάρτισης με σκοπό μεγαλύτερες πιθανότητες επανένταξης. Η ομάδα του Τμήματος Ένταξης σε όλη τη διαδικασία της ενεργητικής αναζήτησης προσφέρει συμβουλές ευκαιριών εργασίας, κατάρτισης, νομικές συμβουλές σχετικά με τη μετανάστευση, επομένως, αναπτύσσονται δεξιότητες απασχολησιμότητας σύμφωνα με τις προσταγές της αγοράς. Έτσι, οι κρατούμενοι αποκτούν εργασιακές συνήθειες και επαγγελματικές δεξιότητες, καθώς και εκπαίδευση σε επαγγέλματα με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Επικοινωνία: M. Carme Margarit i Vallès

Ιnnovative Prison Systems – IPS (Πορτογαλία)

Με έδρα την Πορτογαλία η Innovative Prison Systems – IPS είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων σε ζητήματα δικαιοσύνης με δεκαετή εμπειρία στην παροχή συμβουλών πολιτικής, στρατηγικές, κατάρτισης, συμβουλευτικής, ηλεκτρονικής μάθησης , επίσης ασχολείται και με ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφοριών για συστήματα επιτήρησης σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Το IPS αναπτύσσει ολοκληρωμένα έργα, υποστηρίζοντας τη διαχείριση αλλαγών σε οργανισμούς με πολύπλοκη δομή. Εκτός από την τεράστια εμπειρία στην ανάπτυξη έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, το IPS εξειδικεύεται στην καινοτομία σε σωφρονιστικά ιδρύματα και συμβάλλει στη ανάπτυξη ικανοτήτων σε κλειστού τύπου περιβάλλοντα. Μαζί με τη International Prisons and Corrections Association (συνδεδεμένος εταίρος), το IPS είναι επίσης υπεύθυνο για τη διάδοση του προγράμματος, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών ανταλλαγής γνώσεων που επιτρέπουν τη σύγκριση, την αναγνώριση, την υιοθέτηση πρακτικών και καινοτομιών από χώρα σε χώρα.

Επικοινωνία: Tiago Leitao

SQLearn (Ελλάδα)

Η SQLearn ιδρύθηκε το 2006 και είναι η πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία με αποκλειστική εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης. Η γκάμα των υπηρεσιών της SQLearn μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός διευρυμένου φάσματος επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προσφέροντας τις πιο αξιόπιστες λύσεις για την ηλεκτρονική μάθηση, και συγκεκριμένα:

• Εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης
• Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την ηλεκτρονική μάθηση
• Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης μάθησης (LMS)
• Ανάπτυξη μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης που περιλαμβάνουν διαδικτυακά σεμινάρια, μαθήματα βασισμένα σε σενάρια και προσομοιώσεις λογισμικού
• Ανάπρτυξη 3D animations και σεναρίων εικονικής πραγματικότητας (VR) για εξ’ αποστάσεως μάθηση
• Ανάπτυξη serious games
• Ανάπτυξη προσαρμοσμένων plugins για την ενίσχυση των μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης ή/και LMS
• Αξιολόγηση προγραμμάτων διαδικτυακής εκπαίδευσης
• Κατάρτιση και τεχνική υποστήριξη των διαχειριστών και των εκπαιδευτών

Οι μακροχρόνιες συνεργασίες της SQLearn με πολυάριθμες εταιρείες στους τομείς των χρηματοοικονομικών, των τραπεζικών, της ναυτιλίας, της υγείας, της ενέργειας και πολλών άλλων ιδιωτικών, δημόσιων εταιρειών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, είναι η απόδειξη της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της.

Η SQLearn διαθέτει σημαντική εμπειρία σε διάφορα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους ως συντονιστής ή ως τεχνικός εμπειρογνώμονας.

Επικοινωνία: Maria Zisiadou