Εικονική πραγματικότητα για εκπαίδευση κρατουμένων

Μια πρωτοβουλία για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης στα σωφρονιστικά ιδρύματα μέσω της χρήσης καινοτόμων και διαδραστικών εργαλείων

Ανακαλύψτε την εφαρμογή τώρα !

Το ViRTI σας δίνει την ευκαιρία να παρακολουθείτε τους εργάτες οικοδομών στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Καταλάβετε πώς χτίζεται ένα σπίτι και μάθετε για τα εργαλεία, τα υλικά και τις επαγγελματικές χειρονομίες των ηλεκτρολόγων, των ξυλουργών, των πλακάδων, των υδραυλικών, των μαστόρων, των σοβατζήδων και των ελαιοχρωματιστών.

Οι κάψουλες εκπαίδευσης εικονικής πραγματικότητας προσφέρουν μια ολοκληρωμένη και καθηλωτική μαθησιακή εμπειρία για τους κρατούμενους, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν πολύτιμες επαγγελματικές δεξιότητες, ενώ βρίσκονται σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον.

Οι ευκαιρίες κατάρτισης είναι περιορισμένες στις φυλακές λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε χώρους εργασίας, εξοπλισμό και τεχνικές εγκαταστάσεις. Για τους κρατούμενους, τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι πολλαπλά. Συγκεκριμένα, αυξάνονται οι πιθανότητές τους να απασχοληθούν με κάποιο από τα επαγγέλματα που θα παρακολουθήσουν μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης αφότου επανενταχθούν στην κοινωνία. Η πρόσβαση στην απασχόληση είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για επανένταξή μειώνοντας τον κίνδυνο υποτροπής σε παραβατικές συμπεριφορές. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης κρατουμένων (ViRTI) επιδιώκει να δημιουργήσει εικονικά περιβάλλοντα για να αντισταθμίσει την έλλειψη βιωματικής εμπειρίας, υλικών ή εργαλείων και να εισάγει διαδραστικά παιχνίδια στο περιεχόμενο μάθησης ώστε να προσελκύσει περισσότερους συμμετέχοντες και να διατηρήσει τα κίνητρά τους μειώνοντας έτσι τα ποσοστά εγκατάλειψης της συμμετοχής στην εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ViRTI περιλαμβάνει επαγγέλματα που αφορούν τον κατασεκυαστικό τομέα, για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διαφορετικές θέσεις εργασίας.

Στόχοι

  • Να παρακινήσει τους κρατούμενους να ασχοληθούν με την εκπαίδευση.
  • Να παρέχει περιβάλλοντα κατάρτισης που δεν είναι προσβάσιμα στα σωφρονιστικά ιδρύματα.
  • Να αναπτύξει βασικές και οριζόντιες δεξιότητες χάρη στις αλληλεπιδράσεις που επιτρέπονται από την εικονική πραγματικότητα.

Δραστηριότητες

  • Διερεύνηση της χρήσης της τεχνολογίας της εικονικής πραγματικότητας για σκόπους εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κλειστά περιβάλλοντα.
  • Αξιολόγηση της χρήσης των υπαρχουσών τεχνολογικών μέσων και υποδομών που διαθέτουν τα σωφρονιστικά ιδρύματα.
  • Καθορίσμος των προϋποθέσεων για την επιτυχή ένταξη της εικονικής πραγματικότητας σε παρόμοιου τύπου περιβάλλοντα.
  • Αναπτύξη σεναρίων εικονικής πραγματικότητας βασισμένα σε βίντεο 360 ° ενσωματώνοντας διαδραστικές λειτουργίες του κατασκευαστικού τομέα και δοκιμή αυτών σε σωφρονιστικά ιδρύματα.
  • Κατάρτιση των κατάλληλων κατευθυντήριων γραμμών για τους ενδιαφερόμενους φορείς (διοίκηση, εκπαιδευτές, χρηματοδοτικοί οργανισμοί) για τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση των κρατουμένων.

Διαβάστε τους Οδηγούς

Δύο κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες για να έχετε μια καλύτερη εικόνα αυτού του έργου και πώς η Εικονική Πραγματικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να βελτιώσει τις δυνατότητες κατάρτισης των κρατουμένων, ιδίως στον τομέα των κατασκευών ?.